เกี่ยวกับบ้านสมุนไพร

ผู้ชม
วันนี้ 25
เมื่อวาน 61
ทั้งหมด 6,017
ชมหน้าอื่นๆ
วันนี้ 25
เมื่อวาน 63
ทั้งหมด 7,005


รางวัล และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อให้ได้มาซึ่งตราสินค้าคุณภาพของ บ้านสมุนไพร

  บ้านสมุนไพรได้รับมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นเกณฑ์ หรือข้อกำหนดพื้นฐานที่จำเป็นในการผลิตและควบคุมเพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตสินค้าได้อย่างมีคุณภาพ
  บ้านสมุนไพรได้เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการรายใหม่
  บ้านสมุนไพรพัฒนาธุรกิจโดยใช้แผนจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 พัฒนาอุตสาหกรรม ตามมาตรฐาน และกฎหมายกำหนด โดยกระทรวงอุตสาหกรรม 
 บ้านสมุนไพรผ่านการอบรมจาก สำนักส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม SMEs 
  บ้านสมุนไพร ได้รับเกียรติบัตรจากกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ด้านการจัดการร้านค้าออนไลน์ดีเด่น
  สินค้าของบ้านสมุนไพรผ่านการคิดค้น วิจัย ร่วมกับคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
  ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับเครื่องหมาย Halal จาก สำนักงานคณะกรรมการกลางอิสลามแห่งประเทศไทย
  
  

my company  © 2011-2012 All rights reserved.

ฮว่านง็อก บ้านสมุนไพร
66/46 หมู่4 ถนนเอกชัย ต.โคกขาม อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
โทร .034-424400, 089-142-2398
Lind ID : baansamunpri  
Facebook : ฮว่านง็อก บ้านสมุนไพร
 
เว็บสำเร็จรูป
×